Gjilan

Radio TEMA

Emri i të licencuarit

Radio TEMA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Q.M. "Tema" - 810645591

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Visar Hoti & Arian Hoti (Pronar

Adresa

Rr.
Dëshmorët e Kombit nr.36 Ferizaj

Tel & Fax


+383(0)44/120 487
+383(0)45/100 130
+383(0)49/755 201

E-mail

visartema@yahoo.com
visartema@gmail.com