Gjilan

Radio RINIA

Emri i të licencuarit

Radio RINIA

Emri i Biznesit/OJQ-së

“EMSALE” SH.P.K 810854663

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Emanuel Demaj (Pronar)

Adresa

Rr.
Ferizajit perballe me Spitalin

Tel & Fax


+383 (0) 45/310 200

E-mail

demajemanuel@hotmail.com
info@kosova.info