Gjilan

Radio PULS

Emri i të licencuarit

Radio PULS

Emri i Biznesit/OJQ-së

RTV Puls D.O.O. 810028036

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Nenad Milenkovic (Pronar)

Adresa

Rr.
60000 Shillove, Gjilan

Tel & Fax


+383 (0) 49/451-557
+383 (0) 49/500 390

E-mail

n.milenkovic@rtvpuls.com
office@rtvpuls.com