Prizren

Radio PRIZRENI

Emri i të licencuarit

Radio PRIZRENI

Emri i Biznesit/OJQ-së

OJQ-Shoqata për Përparimin e Mediave "Shadërvan" - 5101226-7

Lloji i veprimtarisë

Pronari

OJQ-Shoqata për Përparimin e Mediave "Shadërvan" (Pronar)

Adresa

Rr.
Jusuf Gervalla/LAMC/nr OCK11/1

Tel & Fax


+383 (0) 44/191 065
+383 (0) 44/400 146

E-mail

radioprizreni@hotmail.com