Prishtinë

Radio PRISHTINA

Emri i të licencuarit

Radio PRISHTINA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Nerimane Ejupi B.I. Ndërmarrja Turistike Shërbyese “Eurokoha-Reisen” - 810449836

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Nerimane Ejupi (Pronar)

Adresa

Rr.
Tahir Zajmi, pn Emshir

Tel & Fax


+383 (0) 38/222 541
+383 (0) 49/721 012

E-mail

financa@zeri.info