Prishtinë

Radio PLUS

Emri i të licencuarit

Radio PLUS

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Radio Plus" SH.P.K. - 810530528

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ilber Beqiri 45%, Përparim Namani 30%, Donjeta Gashi 25% (Bashkëpronar)

Adresa

Rr.
Bashkim Fehmiu, Veranda C2.7, Llamella II, Hyrja nr.51, Kati IV, Nr.8, Lagja Arberia 3

Tel & Fax


+383 (0) 44/ 760 414
+383 (0) 44 /776 000

E-mail

info@radioplus.fm