Pejë

Radio PEJA

Emri i të licencuarit

Radio PEJA

Emri i Biznesit/OJQ-së

OJQ-Qendra Mediale per Demokraci, Toleranc dhe Shoqeri Civile-PEJA - 5102162-2

Lloji i veprimtarisë

Pronari

OJQ-Qendra Mediale per Demokraci, Toleranc dhe Shoqeri Civile-PEJA (Pronar)

Adresa

Rr.
Shtepia e Kulturës kat.IV V.Clark pn, Pejë

Tel & Fax


+383 (0) 44/601 044
+383(0)38 /739 383

E-mail

radiopeja@hotmail.com
xhavithusaj@gmail.com