Prishtinë

Radio KOSOVA E LIRË

Emri i të licencuarit

Radio KOSOVA E LIRË

Emri i Biznesit/OJQ-së

Ahmet Qeriqi B.I. Radio Kosova e Lire - 810478405

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ahmet Qeriqi (Pronar)

Adresa

Rr.
Thimi Mitko 10, Bregu i Diellit

Tel & Fax


+383 (0) 38/249 237
+383 (0) 44/417 225
+383 (0) 44/378 553
+383 (0) 45/556 460

E-mail

epir_q@hotmail.com
info@radiokosovalire.com
a.qeriqi@radiokosovaelire.com