Prishtinë

Radio KOSOVA 2

Emri i të licencuarit

Radio KOSOVA 2

Emri i Biznesit/OJQ-së

Radio Televizioni I Kosoves

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Transmetues Publik

Adresa

Rr.
Xhorxh Bush, nr:.41

Tel & Fax


+383 (0) 38 249-078

+383 (0) 38/242 273
+383 (0) 49/951 332
+383 (0) 49/816 000

E-mail

drejtoriradio@rtklive.com
shkumbinahsanxhekaj@rtklive.com
arsimhalili@rtklive.com
gencberisha@rtklive.com
dritaloshi@rtklive.com