Prizren

Radio Hisar

Emri i të licencuarit

Radio Hisar

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

OJQ "Shoqata e Mediave Turke të Kosovës" pronar

Adresa

Rr.
Vëllezërit Frashëri Nr. 29, Prizren

Tel & Fax

+383 (0) 45/565 000
+383 (0) 44/724 768

E-mail

radyohisar04@gmail.com
fusafurkan@hotmail.com
kosovaturkcemedyadernegi@gmail.com