Prizren

Radio Hisar

Emri i të licencuarit

Radio Hisar

Emri i Biznesit/OJQ-së

OJQ "Shoqata e Mediave Turke të Kosovës"

Lloji i veprimtarisë

Pronari

OJQ "Shoqata e Mediave Turke të Kosovës" (Drejtor)

Adresa

Rr.
OJQ "Shoqata e Mediave Turke të Kosovës"(Pronar/Vlasnik/Owner) Vëllezërit Frashëri Nr;29 Prizren

Tel & Fax


+383 (0) 45/565-000
+383 (0) 44/724-768

E-mail

radyohisar04@gmail.com
fusafurkan@hotmail.com
kosovaturkcemedyadernegi@gmail.com