Gjilan

Radio GJILANI

Emri i të licencuarit

Radio GJILANI

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Radio Gjilani.1NN" SH.P.K. - 810057449

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Nijazi Selimi
Naser Emini (Pronar)

Adresa

Rr.
Soliteri-Kati i 13 Gjilan

Tel & Fax


+383 (0) 44/695 055
+383 (0) 44/177 605

E-mail

radiogjilani1@gmail.com