Pejë

Radio GJAKOVA

Emri i të licencuarit

Radio GJAKOVA

Emri i Biznesit/OJQ-së

OJQ Gjakova - 5100996-7

Lloji i veprimtarisë

Pronari

OJQ Gjakova - 5100996-7 (Pronar) Skender Gola, Shpresa Qarkaxhija, Zeki Vehapi

Adresa

Rr.
Nëna Terezë, p.n. , Pallati i Kultures-Asim Vokshi

Tel & Fax


+383 (0) 44/123 377

E-mail

radiogjakova@yahoo.com
shpresaqarkaxhija@hotmail.com
skendergola@yahoo.com
zekivehapi@gmail.com