Pejë

Radio FONTANA

Emri i të licencuarit

Radio FONTANA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Zeqir Mehmetaj B.I. N.P.SH. "Meshari - 810291914

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Zeqir Mehmetaj (Pronar)

Adresa

Rr.
Ibrahim Rugova ISTOG

Tel & Fax


+383 (0) 44/141-294

E-mail

rtvfontana@gmail.com