Gjilan

Radio FERIZAJ

Emri i të licencuarit

Radio FERIZAJ

Emri i Biznesit/OJQ-së

OJQ-Ardhmeria e Qytetit të Ferizajt - 5101571-1

Lloji i veprimtarisë

Pronari

OJQ-Ardhmeria e Qytetit të Ferizajt - 5101571-1

Adresa

Rr.
Dëshmoret e Kombit.

Tel & Fax


+383 (0) 44/155 327
+383 (0) 44/124 869 /0290-323-303

E-mail

radioferizaj@hotmail.com
dritoniramadani@hotmail.com