Prishtinë

Radio ELIT

Emri i të licencuarit

Radio ELIT

Emri i Biznesit/OJQ-së

Nebojša Tomic B.I. "Radio Elit" - 810387317

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Nebojsa Tomic (Pronar)

Adresa

Rr.
Plemetin 10000 Obilić

Tel & Fax


+383 (0) 45/348 209
+383 (0) 49/330 119

E-mail

elit_radio@yahoo.com