Pejë

Radio DUKAGJINI

Emri i të licencuarit

Radio DUKAGJINI

Emri i Biznesit/OJQ-së

Radio Televizioni “Dukagjini” Sh.p.k. 810420323

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Dukagjini Sh.p.k. 810418922 Erkem Lluka 80%
Ermal Panduri 10%
Edita Doli Muhaxhiri 5%
Dardan Belegu 5% (Bashkëpronar)

Adresa

Rr.
Gjergj Fishta, Magjistralja Prishtinë-Mitrovicë, km3 Obiliq, Kosovë

Tel & Fax


+383 (0) 49/565-857
+383 (0) 38/756 600
+383 (0) 49/751 600
+383 (0) 38/737 373

E-mail

info@dukagjini.com
Dardan.belegu@gmail.com
dibran.istrefi@gmail.com
gencberish04@gmail.com