Prishtinë

Radio DODONA

Emri i të licencuarit

Radio DODONA

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Tau-Gen-Ingjiniering" SH.P.K. - 810536328

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ilaz Qollaku (Pronar)

Adresa

Rr.
Rr/ Xhavit Mitrovica p.n. Prishtinë

Tel & Fax


+383 (0) 44/318 849
+383 (0) 49/287 207
+383 (0) 44/287 207

E-mail

tau-gen@hotmail.com
flugaj2010@gmail.com