Prishtinë

Radio CRITERIA

Emri i të licencuarit

Radio CRITERIA

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Criteria Network" SH.P.K. - 810848062

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Enis Presheva
Blerim Kroma (Pronar)

Adresa

Rr.
Mati 1, Lin Projekt, Hy.8, nr.41

Tel & Fax


+383 (0) 49/253 746
+383 (0) 49/570 570

E-mail

info@criterianetwork.com