Gjakovë

Radio CRITERIA

Emri i të licencuarit

Radio CRITERIA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Enis Presheva
Blerim Kroma pronar

Adresa

Rr.
Mati 1, Lin Projekt, Hy.8, nr.41

Tel & Fax

049/253 746
049/570 570

E-mail

info@criterianetwork.com