Prishtinë

Radio CLUB FM

Emri i të licencuarit

Radio CLUB FM

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Inntegra" L.l.C. - 810875495

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Arben Bylykbashi
Enkel Demi (Pronar)

Adresa

Rr.
Xhevdet Doda, Dukagjini Rezidence, LLA/8A, pn, Prishtinë

Tel & Fax


+383 (0) 49/106 090
+383 (0) 48/61 22 22

E-mail

info@clubfmkosova.al