Prishtinë

Radio CAPITAL FM

Emri i të licencuarit

Radio CAPITAL FM

Emri i Biznesit/OJQ-së

ALBATEC SH.P.K. - 811252999

Lloji i veprimtarisë

Pronari

ALBATEC CORP. -738532720 (Pronar) Arton Berisha (Pronar)

Adresa

Rr.
Dardania nr.272

Tel & Fax


+383 (0) 38/600 921

E-mail


luljetak@capital921.com
LKrasniqi@Capital921.com
info@capital921.com