Prishtinë

Radio CAMPUS

Emri i të licencuarit

Radio CAMPUS

Emri i Biznesit/OJQ-së

Kolegji Ndërkombëtar për Biznes dhe Teknologji "UBT" Sh.p.k. - 810514853

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Edmond Hajrizi (Pronar)

Adresa

Rr.
Ibrahim Rugova, Zona Ekonomike, Konjuh, komuna e Lipjanit

Tel & Fax


+383 (0)38 541 400
+383 (0) 44/284-988
+383 (0)45 181 846

E-mail

eharjizi@ubt-uni.net
artan.tahiri@ubt-uni.net