Radio AS

Emri i të licencuarit

Radio AS

Emri i Biznesit/OJQ-së

Slobodan Krstovic B.I. Radio"AS" - 810697758

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Slobodan Krstovic (Pronar)

Adresa

Rr.
Kralja Petra br.89

Tel & Fax


+383 (0) 28/665 005
+383 (0) 28/400 003
+383 (0) 65/824 0273

E-mail

as.zvecan@gmail.com