Prishtinë

Radio ANTENA

Emri i të licencuarit

Radio ANTENA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Sasa Trajkovic B.I. P.P. "Radio Antena" - 811545287

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Sasa Trajkovic (Pronar)

Adresa

Rr.
Çagllavicë

Tel & Fax

064/686 6035 064/434 4996
+383 (0) 49/314 173
+383 (0) 49/380 004

E-mail

goranstankovic@live.com
agencija.maxima@yahoo.com
agencija.maxima@gmail.com