Pejë

Radio 7

Emri i të licencuarit

Radio 7

Emri i Biznesit/OJQ-së

Enkelejda Kumaraku B.I. N.SH. "Media 7 Kosova" - 811295303

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Enkelejda Kumaraku (Pronar)

Adresa

Rr.
Gjergj Fishta, nr.28, Junik

Tel & Fax


+383 (0) 44/775 258
+383 (0) 49/469 469
+383(0)45/619 631

E-mail

a.prekaj@radio-7kosova.net
kushtrimajvazi@gmail.com
r7club@yahoo.com