Prishtinë

Radio 21

Emri i të licencuarit

Radio 21

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Company 21" Sh.p.k. - 810488818

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Aferdita Saracini Kelmendi Xheraldina Vula
Eugen Saracini
Florin Kelemendi (Bashkëpronar)

Adresa

Rr.
Pallati I Mediave Anex 2, Prishtinë

Tel & Fax


+381 (0) 38 550 008
+383 (0) 44/120 121
+383 (0) 44/120 123
+383 (0) 44/120 121
+383 (0) 44/120 122

E-mail

ekrem.kelmendi@rtv21.tv
na21ak@rtv21.tv
xherladina.vula@rtv21.tv
eugen.saracini@rtv21.tv
florin.kelmendi@rtv21.tv