Prishtinë

RADIO 10

Emri i të licencuarit

RADIO 10

Emri i Biznesit/OJQ-së

Java Multimedia Production Sh.p.k 810521387

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Fidan Rama (Pronar)

Adresa

Rr.
Mbretëresha Teutë, pn/bb/nn, Taslixhe 2

Tel & Fax


+383 (0) 44/141 290
+383 (0) 49/756 200
+383 (0) 49/756 700
+383 (0) 48/101 020

E-mail

sales@kanal10.info
arbenahmeti@gmail.com
fidanrama@gmail.com
arzanabajrami@gmail.com