Pejë

Radio 1

Emri i të licencuarit

Radio 1

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Radio 1" SH.P.K. - 810180589

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Mimoza Behluli (Pronar)

Adresa

Rr.
Aleksandër Mojsiu, pn

Tel & Fax


+383 (0) 49/752 900
+383 (0) 45/599 224
+383 (0) 49/100 340

E-mail

fitimbehluli@hotmail.com
mimoza.behluli@gmail.com
ervin.behluli@gmail.com