Prishtinë

Radio 038

Emri i të licencuarit

Radio 038

Emri i Biznesit/OJQ-së

Srdan Peric B.I. P.P. "Radio 038" - 811161710

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Srdjan Peric (Pronar)

Adresa

Rr.
Cara Lazara TC Gracanica 10500

Tel & Fax


+383 (0) 49/508 443
+383 (0) 48/666 038

E-mail

Radio038@yahoo.com