Prishtinë

PRO 1 (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

PRO 1 (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"TELEVIZIONI PRO 1" SH.P.K. - 810158536

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Enis Ujkani (Pronar)

Adresa

Rr.
Shkabaj – salla e panaireve

Tel & Fax


+383 (0) 44/132 018

E-mail

enisujkani@hotmail.com