Viti

PLUS TV (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

PLUS TV (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

“Smart Media” SH.P.K. - 811092345

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ramize Hetimi (Pronar)

Adresa

Rr.
Adem Jashari, 74, 61000,Viti

Tel & Fax


+383 (0) 49/510-500

E-mail

info@plus-televizion.tv
fatos_hetemi@hotmail.com