Prishtinë

PAPER TV (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

PAPER TV (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Paper Media SH.P.K." - 810831356

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Paper Communicatons SH.P.K.
Paper SH.P.K.
Ilir Grapci, Dukagjini Bekteshi & Berat Miftari (Pronar)

Adresa

Rr.
Prishtinë, Bulevardi Xhorxh Bush, Aneksi i ish "Radio Prishtinës"

Tel & Fax


+383 (0) 48/787 787
+383 (0) 49/484 746
+383 (0) 49/686 656

E-mail

hello@paper.fm
Info@paper.al
Dijar@paper.al