Prishtinë

PAPER Radio

Emri i të licencuarit

PAPER Radio

Emri i Biznesit/OJQ-së

Paper Radio L.L.C. - 811487489

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Paper Radio SH.P.K.
Berat Miftari (Pronar)

Adresa

Rr.
Prishtinë, Bulevardi Xhorxh Bush, Aneksi i ish "Radio Prishtinës"

Tel & Fax


+383 (0) 48/787 787
+383 (0) 49/484 746
+383 (0) 49/686 656

E-mail

hello@paper.fm
Info@paper.al
Dijar@paper.al