Pejë

Optimum Telecommunications L.L.C

Emri i të licencuarit

Optimum Telecommunications L.L.C

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Erdinand Mujaj pronar

Adresa

Rr.
Jabllanicë e Vogël, Pejë

Tel & Fax

044/335 061
049/335 061

E-mail

Jab-net@hotmail.com
dinemujaj@hotmail.com