Pejë

Optimum Telecommunications L.L.C

Emri i të licencuarit

Optimum Telecommunications L.L.C

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Erdinand Mujaj (Pronar)

Adresa

Rr.
Jabllanicë e Vogël

Tel & Fax


+383 (0) 44/335 061
+383 (0) 49/335 061

E-mail

Jab-net@hotmail.com
dinemujaj@hotmail.com