Prishtinë

ON TV CHANNEL muzikë

Emri i të licencuarit

ON TV CHANNEL muzikë

Emri i Biznesit/OJQ-së

N.SH."ON TV Channel" ON TV CHANEL SH.P.K. - 810199465

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Mehmet Elshani (Pronar)

Adresa

Rr.
Fehmi Agani Pn.

Tel & Fax


+383 (0) 44/184 460

E-mail

Ontvmusichannel@gmail.com
elshanimett@gmail.com