Malishevë

NTSH BLEDI

Emri i të licencuarit

NTSH BLEDI

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Visar Shurdhaj (Pronar)

Adresa

Rr.
Banjë-Malishevë, pn/nn/bb

Tel & Fax


+383 (0) 44/143 091
+383 (0) 44/728 764

E-mail

bujarshurdhaj@hotmail.com
ispbledi@gmail.com
cali-net@live.com