Prizren

NSHT EMONET

Emri i të licencuarit

NSHT EMONET

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Asmir Sagdati (Pronar)

Adresa

Rr.
11 Marsi

Tel & Fax


+383 (0) 44/589 714

E-mail

askopz80@gmail.com