Pejë

NIART

Emri i të licencuarit

NIART

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Naim Gashi
Milazim Gashi (Pronar)

Adresa

Rr.
Kryshec/Pejë

Tel & Fax


+383 (0) 49/999 444
+383 (0) 44/666 682

E-mail

office@niarti.com
milazim_g@hotmail.fr
agnesa.krasniqi@niarti.com