Graçanicë

NET PLUS

Emri i të licencuarit

NET PLUS

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Boban Nicic (Pronar)

Adresa

Rr.
Cara Lazara b.b.

Tel & Fax


+383 (0) 49/342-239
+383 (0) 49/575-486

E-mail

info@netplus-ks.com