Ferizaj

NEGE NET

Emri i të licencuarit

NEGE NET

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Yll Zeka (Pronar)

Adresa

Rr.
Ahmet Kaqiku Nr 216 Ferizaj

Tel & Fax


+383 (0) 45/500 425

E-mail

office@negenet.com