Prishtinë

MBTV (Muzikë)

Emri i të licencuarit

MBTV (Muzikë)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Audiovideo" SH.P.K. - 810824278

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Burim Krasniqi (Pronar)

Adresa

Rr.
Qendra Tregtare Dardania, nr. LS 1A

Tel & Fax


+383 (0) 45/353-637

E-mail

ethno_music@hotmail.com