Graçanicë

LINK PRODUKCIJA

Emri i të licencuarit

LINK PRODUKCIJA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Milan Joksimovic (Pronar)

Adresa

Rr.
Kralja Milutina, pn/bb/nn

Tel & Fax


+383 (0) 49/232-797

E-mail

mjoksimovic85@gmail.com
ktvlink@gmail.com