KRISTAL TV (Muzikë/Film)

Emri i të licencuarit

KRISTAL TV (Muzikë/Film)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Interaktiv" D.O.O. - 810096968

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Milan Stavljanin (Pronar)

Adresa

Rr.
Cika Jovina, nr. 5/53

Tel & Fax


+381(0)63/899 3719
+383 (0) 64/825 8104

E-mail

office@tvkristal.com
interact.live@mail.com
biljanacavicc@yahoo.com