Kamenicë

KOSOVA NET

Emri i të licencuarit

KOSOVA NET

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Burim Qehaja (Pronar)

Adresa

Rr.
Sheshi Skenderbeu 63 Kamenicë

Tel & Fax


+383 (0) 45/677 260

E-mail

burimqehaja@gmail.com
qehaja@yahoo.com