Klinë

KLINA TV (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

KLINA TV (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

Ton Kabashi B.I. N.T.SH. Foto Studio "TONI" - Ton Kabashi B.I.

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ton Kabashi (Pronar)

Adresa

Rr.
Lidhja e Prizrenit, pn

Tel & Fax


+383 (0) 44/159 924
+383 (0) 44/317 091
+383 (0) 38/470 015

E-mail

info@klinatv.com
kabashimartin7@gmail.com