Prishtinë

KLAN-KOSOVA (gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

KLAN-KOSOVA (gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Klan Kosova" Sh.p.k. - 811251040

Lloji i veprimtarisë

Pronari

KGO Media Investments Dooel
Kushtrim Gojani (Pronar)

Adresa

Rr.
Lidhja e Pejës, pn. Zona Industriale (ish fabrika e Amortizatorëve)

Tel & Fax


+383 (0) 38/767 680
+383 (0) 49/600 006
+383 (0) 48/996 699
+383 (0) 49/119 783

E-mail

info@klankosova.tv
barlet.imami@klankosova.tv
gazmend.syla@klankosova.tv
arber.geci@klankosova.tv