Prishtinë

KINO 3 (Film)

Emri i të licencuarit

KINO 3 (Film)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Artmotion" SH.P.K. - 810200866

Lloji i veprimtarisë

Pronari

“AM Invest Group” SH.P.K
“AM Invest Group Holding DOOEL”
Valon Shala

Adresa

Rr.
Lidhja e Pejës, pn, Zona Industrile, ish - Fabrika e Asmortizatorëve

Tel & Fax


+381(0)38 606-052
+383 (0) 45/577 777
+383 (0) 44/356 685

E-mail

info@artmotion.net
sotir.sokoli@artmotion.net