Lipjan

KIKI NET SHPK

Emri i të licencuarit

KIKI NET SHPK

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Agron Sylejmani (Pronar)

Adresa

Rr.
Lidhja e Prizrenit, Nr/Br/No. 67

Tel & Fax


+383 (0) 44/767 292

E-mail

kiki-net@live.com